Mindfulness-Trainingen


Samen met anderen of individueel


Mindfulness training in een groep

De mindfulnesstraining van de Mindfulnessfabriek Groningen bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten. In de bijeenkomsten doe je verschillende oefeningen. Tijdens de nabespreking van deze oefeningen krijg je inzicht in de manier waarop je met jezelf omgaat. Door de heldere opbouw van de mindfulnesstraining leer je de theorie van de mindfulness als vanzelf te beheersen en uitvoeren. Je krijgt bovendien een werkboek met cd's mee naar huis, zodat je thuis de stof kunt nalezen en kunt oefenen. De effectiviteit van de mindfulnesstraining is met betrekking tot diverse klachten (waaronder stress) wetenschappelijk vastgesteld.

Het programma van de 8-weekse mindfulnesstraining ziet er als volgt uit.

 1. Herkennen van automatische reacties en hier bewust mee omgaan
 2. Onderzoeken van obstakels in plaats van vermijden
 3. Bewust worden van persoonlijke grenzen en deze leren respecteren
 4. Stress leren herkennen
 5. Keuzes leren maken om op een juiste manier met stress om te gaan
 6. Gedachten doorzien
 7. Hoe mindfulness in je dagelijks leven te integreren
 8. Succesvol toepassen van alles wat je hebt geleerd in het dagelijks leven

Tegen het eind van de training organiseert De MindfulnessFabriek een zogenaamde stiltedag waaraan de deelnemers aan de training gratis kunnen deelnemen.

Voor Mindfulness training in een groep is vergoeding via je zorgverzekering mogelijk

Voor meer informatie of advies of direct inschrijven.

contact

Mindfulness training individueel

De MindfulnessFabriek heeft een mindfulness training ontwikkeld die geschikt is om op individuele basis te volgen. Deze individuele mindfulness training is geschikt voor een ieder voor wie – om welke reden dan ook – het moeilijk of niet mogelijk is om de mindfulness training te volgen in een groep. Alle onderdelen van de 8-weekse mindfulness groeps-training komen in de individuele mindfulness training ook aan de orde. Voordelen zijn dat we de mindfulness training nog beter kunnen laten aansluiten bij jouw specifieke klachten of problematiek en dat jouw ervaring centraal staat. Daarnaast zit je niet vast een de geplande data van de groepstraining, maar kun je in overleg met de trainer dagen en tijden inplannen die jou uitkomen.

Mocht je belangstelling hebben voor de individuele mindfulness training neem dan contact op met De MindfulnessFabriek. Wij kunnen je informeren en adviseren.

Voor Mindfulness training individueel is vergoeding via je zorgverzekering mogelijk

Voor meer informatie of advies of direct inschrijven.

contact

Mindfulness en Ontspanningstherapie

De meeste therapievormen of interventies zijn erop gericht problemen te verminderen of op te lossen. Stress, spanningsklachten en emotionele problemen zijn echter niet zo eenvoudig op te lossen; je kunt wel denken 'ik moet het loslaten' of 'ik moet ontspannen', maar dat lukt niet zomaar. Stress en spanning vormen een integraal onderdeel van je bestaan en daarom kun je beter leren om 'los te laten', te accepteren en te ontspannen. Mindfulness richt zich (uiteindelijk) op acceptatie en het vinden van manieren om meer geluk te ervaren. Mindfulness Based Cognitieve Therapy (MBCT) is een wetenschappelijk bewezen methode, waarbij problemen het leven niet langer beheersen en er ruimte ontstaat voor onderzoek, acceptatie, geluk en het maken van keuzes. Daarbij kan het aanleren van ontspanningstechnieken tevens van grote waarde zijn

Samen met een trainer/therapeut van De MindfulnessFabriek onderzoek je gedachten en gevoelens die ontstaan rondom de vraag of problematiek waar je mee worstelt. Je krijgt inzicht in de patronen die zijn ontstaan en leert op te merken dat er ruimte is om andere keuzes te maken.
Daarnaast vergroot je je lichaamsbewustzijn, waardoor je signalen van stress beter leert herkennen.

De trainer/therapeut maakt gebruik van oefeningen uit de mindfulness training om zo verdieping van zelfkennis en zelfaanvaarding te bevorderen. Bovendien worden cognitief therapeutische interventies ingezet om op een ontspannen manier met gedachten om te leren gaan.

Veel cliënten ervaren een nieuwe mate van vrijheid die gekoppeld is aan de voortdurende ontwikkeling van mindfulness bij het zorgvuldig omgaan met de buitenwereld en de eigen binnenwereld.

Voor Mindfulness en Ontspanningstherapie is vergoeding via je zorgverzekering mogelijk

Voor meer informatie of advies of direct inschrijven.

contact

Mindfulness voor Kinderen

Kinderen krijgen tegenwoordig veel prikkels te verwerken. Ze willen en moeten heel erg veel. Buiten het naar school gaan willen ze graag lid zijn van één of meerdere (sport)club(s), gamen en chatten, soms nog een instrument bespelen en natuurlijk ook tijd hebben voor het spelen met vriendjes/vriendinnetjes.

Voor een kind is het fijn als het af en toe in staat is om te ontspannen en om 'het hoofd vol gedachten' even tot rust te kunnen brengen. Mindfulness kan daarbij een grote hulp zijn. Via mindfulness leren kinderen aandacht te hebben bij wat ze doen, denken of voelen op het moment dat het er is. Zonder er meteen op te hoeven reageren. Ze leren vriendelijke en bewuste aandacht te geven aan gedachten, emoties en signalen van het lichaam. Zonder af te wijzen of er helemaal in mee te gaan, leren kinderen zo hun binnenwereld te begrijpen en accepteren.
Het kind krijgt handvatten aangereikt hoe het beste met gedachten, gevoelens en prikkels kan worden omgegaan. Kinderen ontwikkelen meer zelfvertrouwen, ervaren minder stress en staan meer open voor zichzelf en de ander.

Eline Snel heeft een training mindfulness voor kinderen ontwikkeld. Deze training heet 'Aandacht werkt' en is gebaseerd op de mindfulness trainingen voor volwassenen van Jon Kabat Zinn.

Het doel van de methode 'Aandacht werkt' is om uw kind te leren:

 • af en toe rustmomenten in te kunnen bouwen
 • zijn/haar gevoelens en gedachten beter te leren kennen en accepteren
 • beter om te gaan met emoties zoals woede, angst en verdriet
 • meer zelfvertrouwen te ontwikkelen
 • zich meer te kunnen concentreren
 • zichzelf beter te begrijpen

Tijdens de training leren de kinderen aandacht te richten op hun ademhaling en gedachten/gevoelens in hun lichaam. Zo maken ze kennis met hun binnenwereld, hun 'binnenbios'. In deze 'binnenbios' ontdekken kinderen veel: "Hoe voel je je op dit moment? Waar zit dit gevoel? Gaat dit gevoel vanzelf over of zit het er al lang? En wat kun je doen als er een bepaald gevoel of gedachte is?"

Door deze vragen te stellen en te beantwoorden leren kinderen omgaan met rust en onrust in hun lichaam. Ze schenken er aandacht aan en hoeven het niet weg te stoppen. Ook als er angst- of woedegevoelens en/of verdriet opgemerkt wordt, kunnen kinderen leren accepteren dat deze gevoelens er 'even' zijn, er mogen zijn en ook vanzelf weer veranderen. Dit zorgt bij kinderen voor rust en meer begrip voor zichzelf en de ander. Verder leren kinderen aanwezig te zijn in het NU. Zelfs als er spannende dingen moeten gebeuren of gebeurd zijn leren ze dat het NU goed is.

De training is geschikt voor kinderen van 5-19 jaar, met en zonder concentratie-problemen, met en zonder gebrek aan zelfvertrouwen, pijn of lichamelijke klachten en ook voor kinderen met angst of somberheidsklachten. Kinderen zonder klachten zijn net zo welkom. Elk kind vindt het fijn om zelf tot rust te kunnen komen, ontspannen te kunnen slapen en op zichzelf te vertrouwen.

Kinderen met ADHD of een stoornis in het autistische spectrum (ASS) kunnen de training ook volgen. Onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat mindfulness bij kinderen met ADHD kan zorgen voor minder gedragsproblemen en impulsiviteit en de aandacht en concentratie kan verbeteren. Ook de eerste resultaten van lopende onderzoeken naar het effect van mindfulness bij kinderen met ASS zijn positief.

Het boek 'Stilzitten als een Kikker' van Eline Snel, dat bij de cursus is inbegrepen, sluit naadloos aan bij de training. Hierdoor kunt u als ouder gemakkelijk thuis verder gaan met de oefeningen. Inmiddels hebben meer dan 2200 kinderen de 'Aandacht werkt' training gevolgd. 

Voor meer informatie of advies of direct inschrijven.

contact

Mindfulness voor Scholen en Bedrijven

De Mindfulnesstraining voor op school is gebaseerd op het programma dat de bekende arts en mindfulnesstrainer David Dewulf voor jongeren heeft ontwikkeld. Dit programma is evidence-based en reikt jongeren tussen de 14 en 24 jaar handvatten aan om krachtiger in het leven te staan en (examen)stress, piekeren en faalangst te verminderen. Daarnaast vermindert de kans op een depressie significant. Mindfulnesstraining versterkt de aandacht, bevordert emotioneel evenwicht en geeft waardevolle bagage mee aan jongeren om de golven van het leven succesvol te kunnen weerstaan. Mindfulness training voor jongeren kan worden aangeboden in de klas, maar ook aan een groepje leerlingen/studenten die daarvoor een indicatie en een motivatie hebben. 

Voor uw bedrijf of organisatie, team of afdeling kunnen wij een mindfulness training op maat aanbieden in Groningen en omgeving. In overleg kunnen we de mindfulness training inkorten waarbij we ons beperken tot de essentie: het beoefenen van opmerkzaamheid, aandacht geven aan wat zich nu aandient in de ervaring, acceptatie en niet-oordelen. Daarnaast wordt het thema stress behandeld. Een uitbreiding is echter ook mogelijk. Je kunt dan denken aan thema's als communicatie of feedback, conflicthantering, patronen binnen arbeidsrelaties. Ook een workshop mindfulness is mogelijk. In een dagdeel kun je dan kennismaken met mindfulness training van de MindfulnessFabriek Groningen en kom je te weten wat mindfulness kan opleveren voor jou als werkgever, maar ook voor het bedrijf of afdeling als geheel.

Voor meer informatie of advies of direct inschrijven.

contact

Loslaten, accepteren en ontspannen zijn vaardigheden die je kunt leren!

inschrijven